• 1,338,223
 • 1

ทักทายสมาชิก    
  ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ.

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน.
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 24 ส.ค. 2555
 • "ดูพระแท้" หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม

  DATE : 23 09 2016

  VIEW : 1414

 • วิธีดูพระแท้ "เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า"

  เหรียญเบญจภาคียอดนิยม

  DATE : 21 09 2016

  VIEW : 10372

 • รูปหล่อบูชา เจ้าพ่อหมื่นราม

  รูปหล่อบูชา เจ้าพ่อหมื่นราม
  หน้าตัก 9นิ้ว หล่อหนา งานดี
  ราคา 20,000 บาท

  DATE : 08 07 2016

  VIEW : 1633

 • พระบูชา หลวงพ่อวัดไร่ขิง

  หน้าตัก 6 นิ้ว
  หล่อหนา งานดี
  ราคา 25,000 บาท

  DATE : 08 07 2016

  VIEW : 1755

 • พระบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม สูง14นิ้ว จากฐาน

  สภาพสวย

  DATE : 07 07 2016

  VIEW : 1444

 • พระบูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 5 นิ้ว ตราอกเลา หลังพานพระศรี

  สภาพสวย

  DATE : 07 07 2016

  VIEW : 2677

 • พระบูชา ไต่ฮงกง กะไหล่ทอง

  หลวงปู่ไต่ฮงกง รุ่น ฉลอง 80 ปี มูลนิธิปอเต็กตึ้ง กะ ไหล่ทอง 5นิ้ว
  ราคา 10,000 บาท

  DATE : 07 07 2016

  VIEW : 1425

 • พระบูชา ศิลปะรัตนะยุคต้น หน้าตัก10นิ้ว

  พระสภาพสวย

  DATE : 30 06 2016

  VIEW : 1763

 • พระบูชาพระพุทธมารวิชัยศาสดา วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ปี 2530หน้าตัก 9นิ้ว ครบรอบ80พรรษาของพระเทพรัตนโ

  สภาพสวย

  DATE : 29 06 2016

  VIEW : 1481

 • เหรียญหลวงปูเม่ง วัดบางสะแก รุ่นแรก

  สภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 24 07 2015

  VIEW : 2054


 • หน้าที่:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |