• 1,338,242
 • 1

ทักทายสมาชิก    
  ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ.

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน.
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 24 ส.ค. 2555
 • หรียญเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง

  สภาพสวย

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1390

 • เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 3680

 • เหรียญอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

  สภาพสวยเดิมๆหายากครับ

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1761

 • ล้อแม็กใหญ่ เนื้อเงิน หลวงปู่โต๊ะ รุ่นแรก

  พระสภาพสวย

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 887

 • หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก

  พระสภาพสวยเดิมๆพร้อมตลับทอง

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1558

 • เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์แข้งติด

  พระสภาพสวย มาใหม่ 17/8/58

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 3497

 • เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน เนื้ออัลปาก้า

  พระสภาพสวยเดิมๆ มาใหม่17/8/58

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 940

 • กริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี95

  มาใหม่ 18/7/58

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1028

 • เหรียญหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน รุ่นแรก

  สภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 20 08 2013

  VIEW : 5903

 • หลวงปู่ทวด หลังเตารีด เนื้อนวะ ตอกโค้ด2ฉ เบอร์79

  สภาพสวย

  DATE : 20 08 2013

  VIEW : 6421


 • หน้าที่:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |