• 1,357,324
 • 1

ทักทายสมาชิก  
 ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 25 มิ.ย 2562
 • เหรียญเสมาทองคำ หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน

  สภาพสวย

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 2008

 • พระกริ่งทักษิณ มิ่งมงคล เนื้อทองคำ จ.นราธิวาส

  พระสภาพสวย

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 1579

 • หลวงปูโต๊ะ กรอบรูปปูนปั้น สร้างเมื่ออายุ90ปี

  จัดสร้างน้อย หายากสุด มีอยู่ในหนังสือหลวงปู่โต๊ะ เล่ม1ฉบับสมบูรณ์

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 1855

 • พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ พิมพ์บัวแหลม

  พระสภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 3017

 • เหรียญพัดยศ เนื้อเงิน หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

  พระสภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1639

 • เหรียญหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน รุ่นแรก

  -

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 2092

 • เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น 5รอบ

  สภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 2354

 • เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา รุ่นแรก

  -

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1686

 • หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก ปี2510

  สภาพสวยเดิมๆพร้อมตลับทอง

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1569

 • หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ดอกจันโค้ง

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1378


 • หน้าที่:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |