• 1,357,292
 • 2

ทักทายสมาชิก  
 ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 25 มิ.ย 2562
 • เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน เนื้ออัลปาก้า

  พระสภาพสวยเดิมๆ มาใหม่17/8/58

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 988

 • กริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี95

  มาใหม่ 18/7/58

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1099

 • เหรียญหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน รุ่นแรก

  สภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 20 08 2013

  VIEW : 6007

 • หลวงปู่ทวด หลังเตารีด เนื้อนวะ ตอกโค้ด2ฉ เบอร์79

  สภาพสวย

  DATE : 20 08 2013

  VIEW : 6514

 • เหรียญหลวงปู่โต๊ะ หลังพัดยศ เนื้อนาค เบอร์66

  DATE : 20 08 2013

  VIEW : 3301

 • เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นปาดตาล เนื้อเงินลงยา ปี2486

  สภาพสวย

  DATE : 20 08 2013

  VIEW : 5842

 • หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ประภามณฑล ตัดชิด

  DATE : 20 08 2013

  VIEW : 8222

 • เหรียญไตรมาส หลวงปู่ทิม เนื้อนวะ เบอร์ 869 ปี2518

  สภาพสวย

  DATE : 20 08 2013

  VIEW : 4824

 • เหรียญหลวงปู่ศุข ออกวัดหัวหาด

  สภาพสวย

  DATE : 01 08 2013

  VIEW : 6423

 • รูปพัดยศ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

  สภาพสวยสมบูรณ์ครับ

  DATE : 01 08 2013

  VIEW : 3931


 • หน้าที่:  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |