• 1,338,220
 • 1

ทักทายสมาชิก    
  ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ.

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน.
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 24 ส.ค. 2555
 • เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 5122

 • หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ เนื้อทองคำ จ.สมุทรสาคร

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 2226

 • เหรียญกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เนื้อเงิน ปี2466

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 3050

 • เหรียญพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ เนื้อเงิน

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 2765

 • เหรียญหล่อหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ลึก

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 3632

 • ลป.เอี่ยม วัดหนัง เนื้อทองแดง รุ่นแรก พิมพ์4จุด ปี2467

  สภาพสวย

  DATE : 12 03 2013

  VIEW : 5286

 • กริ่งพันตำลึง เนื้อทองคำ ลพ.เงิน วัดดอนยายหอม เบอร์61

  สภาพสวย

  DATE : 12 03 2013

  VIEW : 2484

 • เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อเงิน พิมพ์ลาแตก ปี2519

  สภาพสวย

  DATE : 12 03 2013

  VIEW : 3583

 • ปรกมะขาม วัดท้ายตลาด เนื้อทองแดง รุ่นแรก

  สภาพสวย

  DATE : 12 03 2013

  VIEW : 2947

 • พระชัยเขื่อนใหญ่ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ก้นอุดชันโรง เนื้อเหลือง

  สภาพสวย

  DATE : 12 03 2013

  VIEW : 4843


 • หน้าที่:  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |