• 1,338,231
 • 1

ทักทายสมาชิก    
  ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ.

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน.
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 24 ส.ค. 2555
 • หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นแรก

  สภาพสวย

  DATE : 24 07 2015

  VIEW : 2377

 • เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดเพนียงแตก รุ่น2

  พร้อมตลับทอง

  DATE : 24 07 2015

  VIEW : 2776

 • เหรียญพ่อท่านเอียด(ดำ)วัดในเขียว รุ่นแรก จ.นครศรีฯ

  สภาพสวย หายากสุดๆ

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 2040

 • เหรียญหล่อแซยิด หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน

  สภาพสวย+ตลับทอง

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 2811

 • เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หน้าแก่ ยันต์หยิก

  สภาพสวยเดิมๆ+ตลับทอง

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 3285

 • เหรียญแอปเปิ้ล เนื้อทองคำ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เบอร์4

  สภาพสวย หายาก จำนวนการสร้างน้อยครับ

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 3304

 • เหรียญเสมาทองคำ หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน

  สภาพสวย

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 1946

 • พระกริ่งทักษิณ มิ่งมงคล เนื้อทองคำ จ.นราธิวาส

  พระสภาพสวย

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 1509

 • หลวงปูโต๊ะ กรอบรูปปูนปั้น สร้างเมื่ออายุ90ปี

  จัดสร้างน้อย หายากสุด มีอยู่ในหนังสือหลวงปู่โต๊ะ เล่ม1ฉบับสมบูรณ์

  DATE : 22 07 2015

  VIEW : 1790

 • พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ พิมพ์บัวแหลม

  พระสภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 2868


 • หน้าที่:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |