• 1,357,304
 • 2

ทักทายสมาชิก  
 ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 25 มิ.ย 2562
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสุดวัดกาหลง

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 2

 • เหรียญปรก 8 รอบเนื้อเงินหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยอง

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 6

 • เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมรุ่นอรุณเทพบุตร

  DATE : 04 07 2019

  VIEW : 228

 • พระปิดตารุ่นปลดหนี้หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพฯสภาพสวยเนื้อผงใบลาน

  DATE : 04 07 2019

  VIEW : 44

 • เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นกองพันลำปางเนื้อเงิน

  DATE : 04 07 2019

  VIEW : 59

 • รูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นเบตง

  DATE : 04 07 2019

  VIEW : 48

 • เหรียญฉลองพัดยศหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลี

  DATE : 03 07 2019

  VIEW : 27

 • เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

  DATE : 03 07 2019

  VIEW : 139

 • เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติ รุ่นแรก

  DATE : 30 06 2019

  VIEW : 84

 • เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตก

  DATE : 30 06 2019

  VIEW : 31


 • หน้าที่:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |