• 1,338,238
  • 2
ร้านพระเครื่องประเสริฐ โดย(อ๊อด เลี่ยมทอง) 

เลขที่ 40/866 ม.เอสเค ซ.เอกชัย 76 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท์ 02-451-2063       มือถือ 081-826-2145 , 093-264-2414

Facebook: Aod Liumtong
กรุณากรอกให้ถูกต้อง