• 1,338,255
 • 1

ทักทายสมาชิก    
  ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ.

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน.
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 24 ส.ค. 2555
 • เหรียญอาจารย์ฝั้น เนื้อทองคำ รุ่น77 ปี2518

  เป็นเหรียญผู้ว่า3จังหวัดจัดสร้างขึ้นในงานครบรอบ 76ปี อาจารย์ฝั้น ในปี2518

  DATE : 25 07 2013

  VIEW : 2536

 • เหรียญฉลุหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองคำ

  สภาพสวย

  DATE : 25 07 2013

  VIEW : 2703

 • กริ่งทองคำ ลพ.แพ วัดพิกุลทอง พิมพ์นิยม ปี2512

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 2066

 • พระชัยน้ำเต้าเอียง วัดสุทัศน์ ปี2482

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 4302

 • เหรียญเจริญพรบน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวะ เบอร์619

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 5813

 • เต่าหลวงปู่หลิว รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองคำ

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 3301

 • เหรียญอาจารย์มั่น-อาจารย์เสาร์

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 2481

 • เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม้ วัดสน

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 5893

 • เหรียญ ร.5 ช้างสามเศียร

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 3192

 • กริ่งพระประธานวัดระฆัง สมเด็จโต ครบ 100ปี เนื้อทองคำ ปี2515

  สร้างเพียง 515องค์ครับ หายากมาก

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 2176


 • หน้าที่:  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |