• 1,338,237
 • 1

ทักทายสมาชิก    
  ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ.

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน.
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 24 ส.ค. 2555
 • เหรียญพัดยศ เนื้อเงิน หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

  พระสภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1564

 • เหรียญหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน รุ่นแรก

  -

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 2027

 • เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น 5รอบ

  สภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 2255

 • เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา รุ่นแรก

  -

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1620

 • หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก ปี2510

  สภาพสวยเดิมๆพร้อมตลับทอง

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1512

 • หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ดอกจันโค้ง

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1324

 • เหรียญเนื้อเงิน หลวงพ่อเกษม

  พระสภาพสวย

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1053

 • เหรียญทองคำ หลวงพ่อเอีย รุ่นฉลองศาลาการเปรียญ ปี19

  สภาพสวยเดิมๆ

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1167

 • เหรียญเจ้าคุณนรฯ พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อทองคำ ปี2513

  สภาพสวย+ตลับทองฝังเพชร

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1545

 • เหรียญ พระพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรวัลย์ เนื้อเงิน

  สภาพสวยพร้อมตลับทองฝังเพชร

  DATE : 18 07 2015

  VIEW : 1722


 • หน้าที่:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |