• 1,357,301
 • 2

ทักทายสมาชิก  
 ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 25 มิ.ย 2562
 • พระผงของขวัญ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รุ่นแรก

  สภาพสวย

  DATE : 01 08 2013

  VIEW : 4141

 • ปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

  จัดอยู่ในเบญจภาคีพระปิดตาเนื้อโลหะยอดนิยม สุดยอดหายากครับ

  DATE : 01 08 2013

  VIEW : 6642

 • รูปหล่อหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นนิ้วกระดก ปี2507

  DATE : 25 07 2013

  VIEW : 4784

 • หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก

  สภาพสวยเดิม

  DATE : 25 07 2013

  VIEW : 4972

 • เหรียญอาจารย์ฝั้น เนื้อทองคำ รุ่น77 ปี2518

  เป็นเหรียญผู้ว่า3จังหวัดจัดสร้างขึ้นในงานครบรอบ 76ปี อาจารย์ฝั้น ในปี2518

  DATE : 25 07 2013

  VIEW : 2587

 • เหรียญฉลุหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองคำ

  สภาพสวย

  DATE : 25 07 2013

  VIEW : 2759

 • กริ่งทองคำ ลพ.แพ วัดพิกุลทอง พิมพ์นิยม ปี2512

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 2106

 • พระชัยน้ำเต้าเอียง วัดสุทัศน์ ปี2482

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 4386

 • เหรียญเจริญพรบน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวะ เบอร์619

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 5944

 • เต่าหลวงปู่หลิว รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองคำ

  สภาพสวย

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 3348


 • หน้าที่:  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |