• 1,338,228
 • 1

ทักทายสมาชิก    
  ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ.

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน.
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 24 ส.ค. 2555
 • หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน รุ่นแรก เนื้อเงิน

  DATE : 12 03 2013

  VIEW : 3381

 • เหรียญเสมา หลวงพ่อโสธร ปี09 เนื้อทองคำลงสีแดง

  สภาพสวย

  DATE : 12 03 2013

  VIEW : 4179

 • หลวงปู่ทวดหลังเตารีด พิมพ์A เนื้อนวะ ปี2505

  สภาพสวย

  DATE : 09 01 2013

  VIEW : 5467

 • เหรียญ ลป.โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี2510

  สภาพสวย

  DATE : 09 01 2013

  VIEW : 3414

 • กริ่งปัญจาคีรี เนื้อทองคำ หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี2519

  สภาพสวย

  DATE : 09 01 2013

  VIEW : 3000

 • เหรียญ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก ปี2503

  สภาพสวยเดิมพร้อมตลับทอง

  DATE : 09 01 2013

  VIEW : 6350

 • หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง พิมพ์หน้าแก่ ยันต์หยิก

  สภาพสวย

  DATE : 09 01 2013

  VIEW : 10490

 • ลป.ทวด หลังเตารีดเล็ก อาปาเช่ แข้งขีด ปี2505

  สภาพสวย

  DATE : 09 01 2013

  VIEW : 3249

 • สมเด็จไกเซอร์ เนื้อทองคำ ลพ.แพ วัดพิกุลทอง ปี2514

  สภาพสวย

  DATE : 09 01 2013

  VIEW : 2677

 • เหรียญรุ่นแรกหน้าวัว หลวงปู่แหวน เนื้อเงิน ปี2513

  สภาพสวย

  DATE : 09 01 2013

  VIEW : 3316


 • หน้าที่:  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |