• 1,357,294
 • 2

ทักทายสมาชิก  
 ในนามของ www.aodliumtong.com ขอขอบพระคุณ ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และเป็นสมาชิก ร้านพระเครื่องประเสริฐ ทางผู้จัดตั้งและทีมงาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งเดชานุ- ภาพพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรด ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ

เว็ปไซด์ www.aodliumtong.com นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการ อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ ถือเป็น เรื่องสำคัญของคนไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เนื่องจาก พระเครื่อง พระบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ ชาวพุทธ เสมือนเป็นองค์แทนขององค์พระสัมมาสัม- พุทธเจ้าจึงต้องดำรงรักษาไว้ให้เผยแผ่ สืบทอดต่อๆ ไปชั่วกาลนาน
เทคโลโลยีการผลิตทองคำกัน 25 มิ.ย 2562
 • กรอบรูปปูนปั้นสร้างเมื่ออายุ 90 ปี หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลี

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 34

 • กรอบรูปปูนปั้นสร้างเมื่ออายุ 90 ปี หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลี

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 5

 • เหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นสร้างบารมี

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 5

 • พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 5

 • เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทองวัดราชโยธากรุงเทพฯ

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 47

 • พระเนื้อผงสมเด็จวัดเกศไชโยพิมพ์ 7 ชั้นนิยม

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 5

 • เหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำหลังนาค รุ่นนารายณ์ทรงเมืองหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนื

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 7

 • พระปรกใบมะขามวัดท้ายตลาดเนื้อทองคำ รุ่นแรก

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 6

 • เหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อโสธร ลงยาสีแดง

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 5

 • พระเนื้อดินหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยา

  DATE : 15 07 2019

  VIEW : 8


 • หน้าที่:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |