• เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นกองพันลำปางเนื้อเงิน    ผู้สร้างพระ :
    ออกที่วัด :
    สร้างเมื่อปี พ.ศ : 2517
    


    ราคาโทรถาม


  DATE : 04 07 2019

  VIEW : 59