พระเครื่อง

เหรียญไพรีพินาศ

ผู้สร้างพระ :

ออกที่วัด : วัดบวรฯ

สร้างเมื่อปี พ.ศ : 2495

สอบถามเพิ่มเติม

พระพุทธรูปศิลปะศรีวิชัย ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร นั้น มีพุทธศิลป์งดงามและมีพุทธบารมีเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนผู้แวะเวียนไป กราบนมัสการสักการะกันอยู่เสมอ แม้อธิษฐานจิตให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติโรคาพยาธิก็มักจะประสบผลดีอยู่เสมอ จึงเป็นที่กล่าวขวัญถึง ?พระไพรีพินาศ? กันอยู่มิได้ขาด และเมื่อวันเฉลิมฉลองพระชนมายุครบรอบ 80 ปี ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร ในปี พ.ศ.2495 นั้น ได้จัดสร้างมงคลวัตถุขึ้นชุดหนึ่ง นับเป็นครั้งแรกของมงคลวัตถุชุด ?ไพรีพินาศ? ของวัดบวรฯ ในชุดแรกนี้มีเหรียญไพรีพินาศด้วยครับ มีหลายเนื้อเช่น ทองแดง ทองฝาบาตร เงินลงยา และแพงสุด หายากสุดก็คือทองคำลงยา

DATE : 05 07 2023 VIEW : 150