พระเครื่อง

เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกรุ่นกองพันลำปางเนื้อเงิน

ผู้สร้างพระ :

ออกที่วัด :

สร้างเมื่อปี พ.ศ : 2517

ราคาโทรถาม

สอบถามเพิ่มเติม

DATE : 04 07 2019 VIEW : 2663