พระเครื่อง

รูปหล่อเข่ากว้างหลังเต็ม ลพ.พรหม เนื้อทองระฆัง

ผู้สร้างพระ :

ออกที่วัด :

สร้างเมื่อปี พ.ศ :

ประวัติผู้สร้าง (คลิ๊กดูประวัติ)

ขายแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม

รูปหล่อเข่ากว้างหลังเต็ม ลพ.พรหม เนื้อทองระฆัง

DATE : 19 07 2012 VIEW : 3888