พระเครื่อง

รูปหล่อบูชา เจ้าพ่อหมื่นราม

ผู้สร้างพระ :

ออกที่วัด :

สร้างเมื่อปี พ.ศ :

ยังอยู่

สอบถามเพิ่มเติม

ตามประวัติกล่าวกันว่า ในปีพุทธศักราช 2493 นายย้ง ซึ่งเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อเขาตก (ซึ่งมีศาลที่ จ.สระบุรี) ในขณะนั้น ได้ทำพิธีเชิญกระถางธูปของเจ้าพ่อเขาตกมาบูชาที่ จังหวัดตรัง อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของท่านได้มาพบเห็น และทราบประวัติความเป็นมาตลอดจนการประทับทรงจากนายย้ง หลังจากนั้นจึงร่วมกันทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อเขาตกมาประทับทรง โดยมีนายย้งเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเขาตก เจ้าพ่อเขาตกทรงแผ่บารมีรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย จนมีผู้นับถือศรัทธาเป็นจำนวนมาก ต่อมาเจ้าพ่อหมื่นราม (ตามตำนานกล่าวว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเจ้าพ่อเขาตก) ก็ลงมาประทับทรงนายฮวด เจ้าพ่อหมื่นรามท่านสูงด้วยบารมี เมื่อได้มาลงประทับทรง ท่านแผ่บารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น การรักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือกลุ่มคณะต่างๆ ในการสร้างศาลเจ้า บำเบ็ญทานบารมี สร้างวัด โรงเรียนและสะพาน ตลอดจนแผ่เมตตา แจกน้ำและอาหาร รวมทั้งสิ่งของเครื่องเครื่องใช้ให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก จนส่งผลให้มีผู้มีจิตศรัทธาเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหมื่นรามให้สถิตย์อยู่ที่เมืองตรังนี้เป็นการถาวรเมื่อปีพุทธศักราช 2500 ประชาชนทั่วไปมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เจ้าพ่อหมื่นราม ซึ่งองค์เทพประจำศาลเจ้า ว่าเป็นผู้ประทานพรให้การทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง

**ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ตั้งอยู่บนถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง 

DATE : 08 07 2016 VIEW : 3369