พระเครื่อง

เหรียญ ลพ.หรุ่น เก้ายอด เนื้อทองแดง รุ่นแรก

ผู้สร้างพระ :

ออกที่วัด :

สร้างเมื่อปี พ.ศ :

พระโชว์

สอบถามเพิ่มเติม

เหรียญ ลพ.หรุ่น เก้ายอด เนื้อทองแดง รุ่นแรก

DATE : 20 07 2012 VIEW : 3221