• เหรียญกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เนื้อเงิน ปี2466    ผู้สร้างพระ :
    ออกที่วัด :
    สร้างเมื่อปี พ.ศ : 2466
    ประวัติผู้สร้าง (คลิ๊กดูประวัติ)
    


    ขายแล้ว


  เหรียญกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เนื้อเงิน ปี2466

  DATE : 17 07 2013

  VIEW : 2989