• เหรียญหลวงพ่อ วัดบ้านแหลม    ผู้สร้างพระ :
    ออกที่วัด :
    สร้างเมื่อปี พ.ศ : 2460
    


    ราคาโทรถาม


  เหรียญหลวงพ่อ วัดบ้านแหลม รุ่นแรก ปีพ.ศ.2460

  เนื้อฝาบาตร พิมพ์คางกลม ถือว่าเหรียญนี้พระ คม ชัด ลึก

  ห่วงเชื่อมเดิม เป็น 1 ใน 5 เบญจเหรียญ พระพุทธยอดนิมของเมืองไทย

  DATE : 27 06 2019

  VIEW : 52